Naše dětské skupiny jsou zařízení pro děti od období, kdy jsou schopny samy chodit, do nástupu do státní mateřské školy nebo do zahájení povinné školní docházky.

Dětské skupiny pomáhají rodičům ve slaďování rodinného a pracovního života.

Pro děti

Ve skupince se děti naučí soběstačnosti a fungování v kolektivu, adaptují se na čas bez rodiče a budou se přirozeně rozvíjet i díky Montessori principům. Čeká je pečlivě sestavený režim i program.

Pro rodiče

Do skupiny dochází pečovatelky, podpůrný personál a externí lektoři, takže je o vaše dítko dobře postaráno. Děti lze umístit až pět dní v týdnu a můžete také získat také slevu na dani z příjmu.

Jaký máme režim?

Mezi sedmou a osmou ranní nám začíná společný čas.

Dáme si svačinku a následuje řízený program.

Chodíváme na zahradu a přilehlá dětská hřiště.
Vracíme se do našich prostor a obědváme.

Na řadě je vydatný odpočinek.

Polední klid dodržujeme až do druhé hodiny.
Posilníme se svačinkou a máme volný program.
Do čtvrté hodiny se všechny děti rozprchnou domů.

Co všechno je na programu?

Barevná střecha

Skupinka Chaloupka v centru

Mgr. Edita Kozinová

ředitelka

+420 777 240 298 kozinova@chaloupkaostrava.cz

Skupinka Malý svět na Slezské

Mgr. Edita Kozinová

ředitelka

+420 777 240 298 kozinova@chaloupkaostrava.cz

Chcete se přihlásit?

Podmínkou pro nástup do dětské skupiny je, že vaše dítě již umí chodit, má splněné povinné očkování nebo doklad o kontraindikaci a že je aspoň jeden z rodičů uplatněn na trhu práce. Budeme potřebovat vyplněnou přihlášku a potvrzení zaměstnavatele, potvrzení Okresní správy sociálního zabezpečení o aktivní živnosti nebo doklad o evidenci na Úřadu práce. Dítko může začít navštěvovat skupinku kdykoli v průběhu roku.

Mgr. Edita Kozinová

ředitelka

+420 777 240 298 kozinova@chaloupkaostrava.cz

Mgr. Edita Kozinová

ředitelka

+420 777 240 298 kozinova@chaloupkaostrava.cz

Zarezervovat si místo

  • Odesláním formuláře souhlasíte se zpracování vašich osobních údajů podle těchto zásad.

  •