Naše služby pěstounům

Od roku 2013 jsme doprovodnou organizací pro pěstouny a s naší organizací můžete uzavírat dohodu o výkonu pěstounské péče. Nabízíme pěstounům vzdělávání, služby doprovázení, terapie zaměřené na dyadickou vývojovou psychoterapii a další služby. Můžete se spolehnout na náš partnerský přístup a respektující komunikaci.

Co máme pro děti v NRP?

Pro děti v náhradní rodinné péči nabízíme pomoc s přípravou do školy formou pravidelného setkávání v neformálním prostředí. Lektor dětem pomáhá s porozuměním požadavků školy, učí se, jak se učit, a budují si rutinu přípravy.

Aktivita pomáhá mladám dospělým opouštějícím náhradní rodinnou péči. Mladí dospělí se spojí s parťákem, tzv. Buddym, který je podpoří na cestě k samostatnému dospělému životu. Aktivita je součástí projektu Podpora ohrožených rodin v Ostravě, který je spolufinancován MPSV.

Rodinné a komunitní centrum Chaloupka, oblast náhradní rodinné péče, se věnuje velkou částí práci s dětmi se zaměřením na aktivní trávení volného času.

V období letních prázdnin organizujeme pro děti v náhradní rodinné péči pobytové tábory, pokud jste naším klientem a měli byste o účasti dítěte na táboře zájem, kontaktujte svou klíčovou sociální pracovnici.

Buddy pro zletilé

Mladým dospělým, které prošly náhradní rodinnou péčí a dosáhnou věku 18 let, můžeme nabídnout doplňkovou formu podpory – buddy je parťák, který dokáže pomoci v těžkém období. Třeba když si čerstvě zletilí neví rady s nájemní smlouvou, prací, školou, přítelem/přítelkyní apod. Je jen o trochu starší a dokáže dobře poradit, protože si prošel podobnými zkušenostmi.

Máte zájem o naše služby?

  • Odesláním formuláře souhlasíte se zpracování vašich osobních údajů podle těchto zásad.

  •